Pomorskie Koło zaprasza na spotkanie noworoczne i walne zebranie Koła (20.01.2018 r.)

Pomorskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Szkoła Tłumaczy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na wykład dr Bogny Wach pt. Prawa człowieka oraz spotkanie noworoczne tłumaczy 2018 i walne zebranie Pomorskiego Koła TEPIS (dla zrzeszonych)

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki praw człowieka. Problematyka ta jest szczególnie aktualna we współczesnym świecie na płaszczyźnie krajowej, regionalnej (europejskiej) oraz uniwersalnej (międzynarodowej), szczególnie w obecnej sytuacji politycznej związanej z migracjami oraz zagrożeniem terroryzmem i konfliktami zbrojnymi. Zarysowany zostanie system ochrony praw człowieka w Radzie Europy, który zapewnia najpełniejszą i najbardziej efektywną ochronę tych praw poprzez możliwość odwołania pokrzywdzonego się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego wyroki mają charakter wiążący dla państw – stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Termin: 20.01.2018 r. (sobota)
Szczegóły w załączniku:  Spotkanie Noworoczne  Szczecin 20_01_2018


Dodaj komentarz