Kolejne pismo w sprawie podwyżek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Od momentu wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego PT TEPIS stara się o indeksację i urealnienie wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych pod rządami tej ustawy. Wiele razy pisaliśmy do ministerstw w tej sprawie, zainicjowaliśmy szereg interpelacji poselskich. W linku kolejne pismo do Ministra Sprawiedliwości o pochylenie się nad problemem wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych: Pismo do MS


Comments are closed