Aleksandra Matulewska

Prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownik Zakładu Legilingwistyki i Języków Specjalistycznych w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w językoznawstwie oraz tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Jest autorką wielu publikacji z zakresu przekładu prawnego i prawniczego języka angielskiego, języka informacji i komunikacji, cyfryzacji w procesach komunikacji, języka logistyki, wpływu języka angielskiego na język polski. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim oraz wykładowcą na specjalistycznych kursach dla tłumaczy.