Walne Zgromadzenie 21.10.2017

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia:
Regulamin WZ
Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności
Projekt zmian Statutu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sadu KoleżeńskiegoTelegram TEPIS nr 26/IX/2017

Warszawa, 12 września 2017 r.
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Na podstawie § 18.4 Statutu PT TEPiS, w imieniu Rady Naczelnej zapraszam na X Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które Rada Naczelna, zgodnie z uchwałą RN nr 109/IX/17, zwołuje na dzień 21 października 2017 r. o godz. 17.30 w auli Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8.
Załączam stosowne Zawiadomienie i Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…Współpraca z Trybunałem Sprawiedliwości

Możliwości nawiązania współpracy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie tłumaczenia dokumentów Trybunału.  Zainteresowanych tłumaczy prosimy o odwiedzanie strony Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z  postępowaniem przetargowym, które ma być ogłoszone w najbliższej przyszłości.