Konkurs ILS

Nasze Towarzystwo objęło patronatem Konkurs „Prawo w tłumaczeniu” organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Konkurs polega na przetłumaczeniu fragmentu polskiej ustawy na wybrane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski (maksymalnie dwa).
Prace konkursowe należy przesyłać od 8 maja do 8 czerwca 2017 roku. Formularz dla prac dostępny jest na stronie Koła w zakładce Konkurs (www.juryslingwistyka.blog.ils.uw.edu.pl).

Czytaj więcej…
Zmarła Maria Metzler

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Marii Metzler, założycielki i wieloletniej Prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS, która odeszła od nas 12 kwietnia 2017 r. 

Rada Naczelna, Członkowie i Zarząd Małopolskiego Koła PT TEPiS żegnają Panią Marię, dla niektórych Marysię, z bólem, ale i z wdzięcznością, że była z nami i Towarzystwem TEPIS przez wiele lat, aktywna do końca Swych dni. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako Wspaniała Prezes Koła, ale także jako Osoba bardzo koleżeńska, pracowita, pełna energii i optymizmu. 

Pogrzeb Pani Marii Metzler odbędzie się we wtorek 18.04. br. o godz. 12:00 w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.


Spotkanie Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza

W dniu dzisiejszym (12.04.2017) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedstawiciele Ministerstwa nie wyrazili akceptacji dla złożonych przez PT TEPIS, STP, BST i LST postulatów zmian stawek z dnia 16 grudnia 2016 r. i zaproponowali możliwość liniowej podwyżki w granicach 10-15%, co realnie przy stawce 23 zł za stronę oznaczałoby podwyżkę o ok. 3 zł (sic!).  Stowarzyszenia jednomyślnie nie przyjęły tej propozycji i wspólnie podejmą dalsze działania zmierzające do wypracowania kolejnej propozycji zmiany stawek.