Bez kategorii


Spotkanie Stowarzyszeń w STP

22 listopada w siedzibie STP odbyło się spotkanie stowarzyszeń, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji tłumaczeń: STP, TEPIS, BST, STL, PSTK, Branżowego Związku Tłumaczeń i nowoutworzonego Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. PT TEPIS reprezentowała prezes Zofia Rybińska. Przedstawiciele stowarzyszeń przedstawili profile swojej działalności oraz rozmawiali o problemach członków swoich stowarzyszeń i możliwości wspólnych działań.


Spotkanie w siedzibie PT TEPIS 30 listopada 2017 r., godz. 17.30

Rada Naczelna PT TEPIS zaprasza tłumaczy przysięgłych na dyskusję na temat „Wyzwania tłumaczy przysięgłych u końca 2017 roku”.  W programie informacja na temat  prac  Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania  ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Spotkanie otwarte  odbędzie się w siedzibie PT TEPIS dnia 30 listopada 2017 r.  o godz. 17.30  Zapraszamy!!!

Liczba osób  ograniczona ze względu na warunki lokalowe. Zgłaszanie udziału na adres: tepis@tepis.org.pl


Telegram TEPIS nr 1/X/2017

Warszawa, 8 listopada 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że 21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS wybrało władze X kadencji PT TEPIS, powierzając wybranym Członkom PT TEPIS zaszczytne, ale i bardzo zobowiązujące funkcje. Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję prezesa Towarzystwa Zofii Rybińskiej na kolejną, drugą kadencję.

Wczoraj, 7 listopada br. ukonstytuowała się Rada Naczelna w następującym składzie: Czytaj więcej…Transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”

PIERWSZA w historii PT TEPIS TRANSMISJA NA ŻYWO na stronie internetowej Towarzystwa TEPIS!
W dniu 20 października 2017 r., w godz. 9:30-17:00, transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Przysięgłych Komisji Europejskiej w Lingwistycznej Szkole Wyższej.
Zobacz transmisję