Biuletyny PT TEPIS


83, Biuletyn jubileuszowy 2015

TEPIS Biuletyn Jubileuszowy

Biuletyn Jubileuszowy, 2015
Ten numer biuletynu poświęcamy w całości Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 października 2015 r.

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


82, 2015

TEPIS Biuletyn 82
Biuletyn TEPIS nr 82, 2015
► Władze PT TEPIS IX Kadencji ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej ► Nowi Członkowie Honorowi PT TEPIS 6 ► Nowe Koło PT TEPIS w Lublinie ► Walne Zebrania i wybory Zarządów Kół PT TEPIS ► Udane Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie ► Marcowe Repetytorium w Warszawie ► Noworoczne Spotkanie Tepisjan w Warszawie ► Podsumowanie wyników ankiety ► Biblioteka ILS UW dziękuje PT TEPIS ► TEPIS do MSW ws. art. 14 uztp 16 ► Spotkanie i rozmowy przedstawicieli PT TEPIS i MS ► Tłumaczenia urzędowe w Europie – koniec pewnej ery? ► PT TEPIS uczestnikiem projektu LIT Search ► Pięciolecie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA ► Walne Zgromadzenie FIT Europe w Atenach ► PT TEPIS w Dyrekcji Generalnej UE w Hiszpanii ► PT TEPIS na konferencji w Opatiji ► PT TEPIS w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 ► Towarzystwo TEPIS Partnerem Projektu Muzeum Miasta Łodzi ► Opinia prawna – stanowisko PT TEPIS nt. kartek z pieczęciami in blanco ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS ► Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


81, 2014

TEPIS Biuletyn 81
Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski ► Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS ► IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS ► Honorowi Prelegenci XXVIII Warsztatów Pragmatyki Zawodowej ► XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Berlińskie impresje pokongresowe ► Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza ► Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy ► Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy ► Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP ► TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP ► TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP ► Koszty podróży tłumacza przysięgłego ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


80, zima 2013

TEPIS Biuletyn 80
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
EULITA uskrzydla polskich i austriackich tłumaczy sądowych, EULITA tłumaczy w europejskim salonie krakowskim 2014 ► Dwudziestolecie członkostwa TEPIS-u w FIT ► Deklaracja współdziałania ws dyrektywy 2010/64/UE ► XXII Repetytorium Tłumaczy Prawniczych i Specjalistycznych ► Międzynarodowa konferencja TEPIS-ÖVGD-EULITA ► Światowy Kongres FIT w Berlinie ► Międzynarodowe Forum FIT w Belgradzie ► Doroczne Zgromadzenie FIT Europe w Nicei ► Takie były XXVII Warsztaty PPiS w Warszawie ► Repetytoria i Warsztaty TEPIS-u w 2014 r ► ZUS nt umów o dzieło z tłumaczami ► Czy tłumacz podlega obowiązkom ODO ► Sukces szwajcarskich tłumaczy przysięgłych ► „Kanadyjskie” wspomnienie o Tadeuszu Mazowieckim ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


79, wiosna – lato 2013

"
Biuletyn TEPIS nr 79, wiosna – lato 2013
► Zderegulowani, zdesperowani i zdezorientowani? Wcale nie – wszystko przed nami! ► XXVII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Laboratorium dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych ► Międzynarodowa Konferencja Tłumaczy Sądowych w Londynie ► Trzecie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA ► Nowy projekt „QUALETRA” ► Konferencja nt. praw człowieka w Sejmie RP ► Kraków Conference 2014 ► Założenia ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ► Monit o podwyżkę urzędowych stawek tłumaczy przysięgłych ► Kto konsultował projekt ustawy deregulacyjnej dotyczącej tłumaczy przysięgłych? ► Uwagi PT TEPIS do projektu ustawy deregulacyjnej ► Dlaczego ZUS kwestionuje umowy o dzieło z tłumaczami? ► Uproszczenia procedur administracyjnych dot. tłumaczy przysięgłych ► International Translation Day 2013

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.