Biuletyny PT TEPIS


67, lato 2008

TEPIS Biuletyn 67
Biuletyn TEPIS nr 67, lato 2008
► Historyczna VI kadencja władz Towarzystwa TEPIS ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► I Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych ► Pierwsze wydanie Laboratorium Tłumacza Przysięgłego ► Posiedzenia komisji sejmowych nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Kolejny monit do MS bez odpowiedzi ► Pismo do MS w sprawie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego ► Porozumienie z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW ► IX Międzynarodowe Forum Tłumaczenia Sądowego i Urzędowego w Tampere w Finlandii ► Tłumacze sądowi w krajach Unii Europejskiej ► Nowy europejski projekt „Forum Refleksji nt. Wielojęzyczności i Kształcenia Tłumaczy”

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


66, zima – wiosna 2008

TEPIS Biuletyn 66
Biuletyn TEPIS nr 66, zima – wiosna 2008
► Doskonalenie zawodowe tłumaczy w modzie ► VIII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► Wkrótce (?) ma być nowa taryfa ► Laboratorium Tłumacza Przysięgłego – kurs podstawowy ► Opinia TEPIS-u nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Sprawozdanie KOZ za rok 2007 ► TEPIS piętnuje proceder godzący w dobre imię ogółu rzetelnych tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tłumaczy z Komisarzem ds. Wielojęzyczności Unii Europejskiej ► Ulga podatkowa na wychowanie dzieci. Komu przysługuje, jak ją rozliczyć ► Medale za długoletnią służbę i krzyże zasługi dla tłumaczy – członków PT TEPIS ► Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tłumaczy zrzeszonych w PT TEPIS ► FIT Flash ► International Translation Day 2008 ► Pożegnanie Kolegi Władysława Żeleńskiego

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.