Biuletyny PT TEPIS


69, wiosna 2009

TEPIS Biuletyn 69
Biuletyn TEPIS nr 69, wiosna 2009
► TEPIS? Nie dla beztroskich! ► Skarga PT TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► Pismo w odpowiedzi na list otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Sprawozdanie KOZ za rok 2008 ► Zalecenia Forum Refleksji nad Wielojęzycznością i Kształceniem Tłumaczy Sądowych Komisji Europejskiej ► Liese Katschinka odznaczona medalem P.F. Faille ► Osiemdziesiąte urodziny Albina Tybulewicza ► Zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Piontek, Członek Honorowy PT TEPIS ► Pożegnanie Jerzego Róziewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców „Forum” ► Tłumacze w Wielkiej Brytanii: Continuing Professional Development czyli zaplanuj własne doskonalenie zawodowe w sposób systematyczny ► Tłumacze w służbie UE ► Działalność Kół Dolnośląskiego i Górnośląskiego ► Warunki uzyskania tytułu Członka Eksperta

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


68, zima 2009

TEPIS Biuletyn 68
Biuletyn TEPIS nr 68, zima 2009
► Status tłumacza sądowego: zafrasowana Europa i beztroska Polska ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► Aktywni członkowie wyróżnieni „Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS” ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Wycofanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Okrojony projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► List otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Jak rozliczać przychody tłumaczy przysięgłych za czynności zlecone przez sąd ► Ustawowe „korzystanie z praw autorskich” ► XVIII Światowy Kongres FIT w Szanghaju ► Szkolenia dla nauczycieli przekładu specjalistycznego ► Tłumacze przysięgli w Szwecji ► Badania stawek wynagrodzenia tłumaczy przez Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich BDÜ ► Zapraszamy na repetytoria, laboratoria i warsztaty dla tłumaczy w 2009 r.

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


67, lato 2008

TEPIS Biuletyn 67
Biuletyn TEPIS nr 67, lato 2008
► Historyczna VI kadencja władz Towarzystwa TEPIS ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► I Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych ► Pierwsze wydanie Laboratorium Tłumacza Przysięgłego ► Posiedzenia komisji sejmowych nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Kolejny monit do MS bez odpowiedzi ► Pismo do MS w sprawie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego ► Porozumienie z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW ► IX Międzynarodowe Forum Tłumaczenia Sądowego i Urzędowego w Tampere w Finlandii ► Tłumacze sądowi w krajach Unii Europejskiej ► Nowy europejski projekt „Forum Refleksji nt. Wielojęzyczności i Kształcenia Tłumaczy”

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


66, zima – wiosna 2008

TEPIS Biuletyn 66
Biuletyn TEPIS nr 66, zima – wiosna 2008
► Doskonalenie zawodowe tłumaczy w modzie ► VIII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► Wkrótce (?) ma być nowa taryfa ► Laboratorium Tłumacza Przysięgłego – kurs podstawowy ► Opinia TEPIS-u nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Sprawozdanie KOZ za rok 2007 ► TEPIS piętnuje proceder godzący w dobre imię ogółu rzetelnych tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tłumaczy z Komisarzem ds. Wielojęzyczności Unii Europejskiej ► Ulga podatkowa na wychowanie dzieci. Komu przysługuje, jak ją rozliczyć ► Medale za długoletnią służbę i krzyże zasługi dla tłumaczy – członków PT TEPIS ► Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tłumaczy zrzeszonych w PT TEPIS ► FIT Flash ► International Translation Day 2008 ► Pożegnanie Kolegi Władysława Żeleńskiego

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.