Czy tłumacz przysięgły może pozwać policję o zapłatę wynagrodzenia za tłumaczenie i zaległe odsetki?

(Charakter stosunku prawnego łączącego tłumacza przysięgłego z organami wymiaru sprawiedliwości) – opinia prawna Mec. Pawła Gugały

PDF