dr Danuta Kierzkowska

Dr Danuta Kierzkowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek ekspert PT TEPIS, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990 – 2014, od 2014 roku Prezes Honorowy, redaktor czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis”, absolwent filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich pod opieką promotora prof. Barbary Z. Kielar, autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów i książek, m.in. „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985), „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem” (2005) i „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011”. Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego oraz statusu prawnego i etyki zawodowej tłumacza w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych uniwersytetach i uczelniach. Organizator i współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS, Międzynarodowej Federacji Tłumaczy oraz ekspert w projektach Komisji Europejskiej.