Aleksandra Podgórniak-Musil

Prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS

Aleksandra Podgórniak-Musil – tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (anglistyka i iberystyka) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo dowodowe). Ukończyła roczną Szkołę Prawa Angielskiego oraz Prawa Unii Europejskiej  (University of Cambridge and British Law Centre).  W 2006 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Jest autorką  akademickich programów nauczania przekładu prawniczego i wieloletnim wykładowcą akademickim. 

W 2006 roku wyszła z inicjatywą założenia koła terenowego PT TEPIS na Górnym Śląsku i od tamtej pory nieprzerwanie pełnię funkcję jego prezesa. Przez dwie kadencje była również członkinią Sądu Koleżeńskiego PT TEPIS.  

W kadencji 2021-2024 chce się skupić na:
–  lokalnych akcjach szkoleniowych dla tłumaczy z naszego regionu;
– zacieśnieniu współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego, wspólnie z którym w przeszłości oferowaliśmy udział w studiach podyplomowych School of US Bussiness & Law;
– nawiązaniu współpracy szkoleniowej z Izbą Notarialną w Katowicach