Forgot your password? Forgot your username?

bj 2015

Biuletyn Jubileuszowy, 2015
Ten numer biuletynu poświęcamy w całości Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 października 2015 r.

Biuletyn TEPIS nr 82, 2015
► Władze PT TEPIS IX Kadencji ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej ► Nowi Członkowie Honorowi PT TEPIS 6 ► Nowe Koło PT TEPIS w Lublinie ► Walne Zebrania i wybory Zarządów Kół PT TEPIS ► Udane Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Warszawie ► Marcowe Repetytorium w Warszawie ► Noworoczne Spotkanie Tepisjan w Warszawie ► Podsumowanie wyników ankiety ► Biblioteka ILS UW dziękuje PT TEPIS ► TEPIS do MSW ws. art. 14 uztp 16 ► Spotkanie i rozmowy przedstawicieli PT TEPIS i MS ► Tłumaczenia urzędowe w Europie – koniec pewnej ery? ► PT TEPIS uczestnikiem projektu LIT Search ► Pięciolecie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA ► Walne Zgromadzenie FIT Europe w Atenach ► PT TEPIS w Dyrekcji Generalnej UE w Hiszpanii ► PT TEPIS na konferencji w Opatiji ► PT TEPIS w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2014 ► Towarzystwo TEPIS Partnerem Projektu Muzeum Miasta Łodzi ► Opinia prawna - stanowisko PT TEPIS nt. kartek z pieczęciami in blanco ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS ► Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Biuletyn TEPIS nr 81, 2014
Konsolidacja Tłumaczy Świata, Środkowej Europy i Polski ► Zawiadomienie o IX Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Sprawozdanie RN VIII kadencji władz PT TEPIS ► IV Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego ► XXVIII Warsztaty Pragmatyki Zawodowej TPS ► Honorowi Prelegenci XXVIII Warsztatów Pragmatyki Zawodowej ► XXIX Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Berlińskie impresje pokongresowe ► Nagroda FIT Solidarności Tłumaczy im. A. Tybulewicza ► Konsolidacja tłumaczy Środkowej Europy ► Konsolidacja polskich stowarzyszeń tłumaczy ► Sejmowe wysłuchanie publiczne ws. deregulacji zawodu TP ► TEPIS do Komisji Praw Człowieka Senatu RP ► TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► TEPIS do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej TP ► Koszty podróży tłumacza przysięgłego ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Biuletyn TEPIS nr 80, zima 2013
EULITA uskrzydla polskich i austriackich tłumaczy sądowych, EULITA tłumaczy w europejskim salonie krakowskim 2014 ► Dwudziestolecie członkostwa TEPIS-u w FIT ► Deklaracja współdziałania ws dyrektywy 2010/64/UE ► XXII Repetytorium Tłumaczy Prawniczych i Specjalistycznych ► Międzynarodowa konferencja TEPIS-ÖVGD-EULITA ► Światowy Kongres FIT w Berlinie ► Międzynarodowe Forum FIT w Belgradzie ► Doroczne Zgromadzenie FIT Europe w Nicei ► Takie były XXVII Warsztaty PPiS w Warszawie ► Repetytoria i Warsztaty TEPIS-u w 2014 r ► ZUS nt umów o dzieło z tłumaczami ► Czy tłumacz podlega obowiązkom ODO ► Sukces szwajcarskich tłumaczy przysięgłych ► „Kanadyjskie” wspomnienie o Tadeuszu Mazowieckim ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS