Forgot your password? Forgot your username?

Spotkanie 5 lutego 2015 r.

W dniu 5 lutego 2015 r. prezes Zofia Rybińska i wiceprezes Joanna Miler-Cassino oraz zaproszony przez Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesława Cieślika przedstawiciel STP i jednocześnie członek PT TEPIS, Artur Kubacki uczestniczyli w zorganizowanym z inicjatywy PT TEPIS spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesławem Cieślikiem w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości powołania proponowanego (pismem z dnia 14 listopada 2014 r.) przez PT TEPIS zespołu roboczego ds. Tłumaczy Przysięgłych, w tym głównie ds. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz przepisów wykonawczych do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele MS widzą zasadność utworzenia takiego zespołu ze względu na szereg spraw, które wymagają rozwiązania po 10 latach stosowania uztp.

O dalszym postępie rozmów będziemy informować na bieżąco.

Biuletyn nr 85

 •  TEPIS Biuletyn 85

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio 1/2017 dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na międzynarodową konferencję „Points of View in Translation and Interpreting”, 22-23.06.2017

  Zobacz szczegóły