Forgot your password? Forgot your username?

Telegram TEPIS nr 6

Warszawa, 16 marca 2015 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Pragnę poinformować o decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości ws. powołania zespołu roboczego, który zajmie się problematyką tłumaczy przysięgłych. Zarządzenie o powołaniu tego zespołu zostanie wydane po zgłoszeniu kandydatur przez wszystkie zaproszone organizacje i instytucje. Głównym celem działań tego zespołu będą: przegląd i ocena funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz innych przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych, wypracowanie jednolitej interpretacji obowiązujących norm, a także – jeżeli okaże się to konieczne – przedstawienie projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych.

Cieszy nas bardzo ta wiadomość, ponieważ nasze Towarzystwo długo zabiegało o utworzenie tego zespołu. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło potrzebę powołania zespołu dopiero po spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Bolesławem Cieślikiem, które odbyło się 5 lutego br., w którym to spotkaniu uczestniczyłam wraz z wiceprezes Joanną Miler-Cassino oraz zaproszonym przez Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych przedstawicielem STP i jednocześnie członkiem PT TEPIS Arturem Kubackim.

Aby lepiej poznać Państwa oczekiwania, w imieniu Rady Naczelnej zapraszam wszystkich Członków PT TEPIS do zgłaszania do 10 kwietnia br. konstruktywnych uwag do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz propozycji jej zmian.

Z serdecznymi tepisjańskimi pozdrowieniami,
Zofia Rybińska

prezes

Biuletyn nr 86

 •   TEPIS Biuletyn 85

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio 3/2017 dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM organizuje w dniach 17-18 listopada 2017 r. konferencję na temat języków specjalistycznych w nauczaniu i tłumaczeniu.

  Zobacz szczegóły
 • Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. "Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka", która odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. w siedzibie Instytutu we Wrocławiu.

  Zobacz szczegóły