Forgot your password? Forgot your username?

Ankieta PT TEPIS

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Rada Naczelna PT TEPIS opracowała badanie ankietowe dotyczące statusu, doskonalenia zawodowego i problemów związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego. Badanie to pozwoli nam na dokonanie analizy sytuacji zawodowej tłumaczy przysięgłych w Polsce. Tylko duża liczba odpowiedzi zapewni w miarę obiektywny obraz naszego środowiska, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie tej ankiety. Państwa odpowiedzi zostaną przedstawione w postaci raportu, który opublikujemy na stronie www.tepis.org.pl.

Wyniki tego badania będą również przedstawiane, w zależności od potrzeb, w Ministerstwie Sprawiedliwości, organach wymiaru sprawiedliwości i w Sejmie, i pomogą nam w naszych staraniach o lepszy status zawodu tłumacza przysięgłego w naszym kraju.

Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić do 3 kwietnia 2016 r.

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/218346/ankieta-pt-tepisstatus-doskonalenie-zawodowe-i-problemy-zwiazane-z-wykonywaniem-zawodu-tlumacza-przysieglego.html


Z serdecznymi tepisjańskimi pozdrowieniami,
W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes

Biuletyn nr 86

 •   TEPIS Biuletyn 85

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio 3/2017 dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM organizuje w dniach 17-18 listopada 2017 r. konferencję na temat języków specjalistycznych w nauczaniu i tłumaczeniu.

  Zobacz szczegóły
 • Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt. "Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka", która odbędzie się w dniach 8-9 marca 2018 r. w siedzibie Instytutu we Wrocławiu.

  Zobacz szczegóły