Forgot your password? Forgot your username?

Ogłoszenie TEPIS dot. wystąpień

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS uprzejmie zaprasza tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych – członków PT TEPIS , a także niezrzeszonych sympatyków naszego Stowarzyszenia, do zgłaszania propozycji wystąpień na organizowanych przez Radę Naczelną PT TEPIS warsztatach tłumaczeniowych, repetytoriach i konferencjach. Zalecany czas wystąpienia wraz z ewentualną dyskusją: 30-45 min.

Propozycja wystąpienia powinna zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko zgłaszającego + krótkie CV
 2. Język wystąpienia wraz ze wskazaniem sekcji językowej
 3. Proponowany temat wystąpienia wraz z résumé
 4. Dane kontaktowe

Po zaakceptowaniu przez KDZ propozycji tematu wystąpienia z jego autorem zostaną uzgodnione niezbędne szczegóły, w tym miejsce i data wystąpienia, a także warunki wynagrodzenia.

Biuletyn nr 85

 •  TEPIS Biuletyn 85

Wydarzenia

 • FIT Newsletter Translatio

  Nowy numer biuletynu Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT Newsletter Translatio 1/2017 dostępny w wersji angielskiej i francuskiej można przeczytać pod adresem:

  wersja angielska
  wersja francuska

Konferencje

 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na międzynarodową konferencję „Points of View in Translation and Interpreting”, 22-23.06.2017

  Zobacz szczegóły