Forgot your password? Forgot your username?

Opinia prawna na temat konsekwencji prawnych dostarczania biurom kartek “in blanco”