Forgot your password? Forgot your username?

dr Danuta Kierzkowska

Dr Danuta Kierzkowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek ekspert PT TEPIS, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990 – 2014, od 2014 roku Prezes Honorowy, redaktor "Biuletynu TEPIS", redaktor czasopisma specjalistycznego "Lingua Legis", absolwent filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich pod opieką promotora prof. Barbary Z. Kielar, autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów i książek, m.in. "Vademecum tłumacza przysięgłego" (1985), "Kodeks tłumacza sądowego" (1991), "Tłumaczenie prawnicze" (2002), "Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem" (2005) i "Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011". Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego oraz statusu prawnego i etyki zawodowej tłumacza w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych uniwersytetach i uczelniach. Organizator i współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS, Międzynarodowej Federacji Tłumaczy oraz ekspert w projektach Komisji Europejskiej.