Koło o sobie

Dolnośląskie Koło Tepis rozpoczęło działalność w grudniu 2006 roku organizując I Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy Przebieg rozprawy sądowej z udziałem tłumacza.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego
  • Sekretarz: dr Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz języka włoskiego
  • Skarbnik: Mariusz Bazanowski – tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • Członek Zarządu: Dominik Mikołajczyk – tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego i języka angielskiego
  • Członek Zarządu: Renata Strojewska – tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • Członek Zarządu: Małgorzata Sakwerda – tłumacz przysięgły języka francuskiego
  • Członek Zarządu: Ewa Urbańczyk-Piskorska – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego i języka angielskiego
  • Członek Zarządu: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku dolnośląskim, umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Siedziba Koła
Jerzy Ogonowski
Ul. Januszowicka 17/19 m.8
53-135 Wrocław
Tel.: 71-367 65 66; 71-783 97 18
E-mail: dolnoslaskie@tepis.org.pl