Zofia Rybińska

Prezes

mgr Zofia Rybińska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek założyciel PT TEPIS, członek ekspert, były wiceprezes Towarzystwa TEPIS trzech kadencji, sekretarz Kolegium Ekspertów, była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jednej kadencji, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego, przewodnicząca Sekcji Angielskiej PT TEPIS; autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów, glosariuszy i zbiorów tekstów paralelnych, członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego 2011. Nauczyciel tłumaczenia prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych uniwersytetach i uczelniach, współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS, uczestnik projektów Komisji Europejskiej; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2005-2012; była współprzewodnicząca, a obecnie członek Komitetu Tłumaczenia Sądowego i Prawniczego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA od 2009 r.