Telegram TEPIS nr 1/X/2017

Warszawa, 8 listopada 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że 21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS wybrało władze X kadencji PT TEPIS, powierzając wybranym Członkom PT TEPIS zaszczytne, ale i bardzo zobowiązujące funkcje. Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję prezesa Towarzystwa Zofii Rybińskiej na kolejną, drugą kadencję.

Wczoraj, 7 listopada br. ukonstytuowała się Rada Naczelna w następującym składzie: Czytaj więcej…Transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”

PIERWSZA w historii PT TEPIS TRANSMISJA NA ŻYWO na stronie internetowej Towarzystwa TEPIS!
W dniu 20 października 2017 r., w godz. 9:30-17:00, transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Przysięgłych Komisji Europejskiej w Lingwistycznej Szkole Wyższej.
Zobacz transmisję


Walne Zgromadzenie 21.10.2017

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia:
Regulamin WZ
Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności
Projekt zmian Statutu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego