Czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa?

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej PT TEPIS prosi Dyrektor Generalną Ministerstwa Sprawiedliwości o informację, czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, a także – w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na zadane pytanie – jakie mogą być tego konsekwencje prawne?

Z uzyskanej przez TEPIS opinii prawnej Mec. Pawła Gugały wynika, że „działanie polegające na organizacji przetargu na tłumaczenia, które winny być wykonywane na rzecz organu w ramach stosunku publicznoprawnego, może być uznane za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz działanie na szkodę interesu publicznego (poprzez stosowanie stawek wyższych niż w Rozporządzeniu MS) lub prywatnego (tj. na szkodę interesu tłumaczy przysięgłych poprzez stosowanie stawek niższych niż w Rozporządzeniu MS), co może skutkować odpowiedzialnością karną (por. art. 231 KK)”.

Czekamy na odpowiedź Ministerstwa.

Pismo do MS w sprawie przetargów na tł. poświadczone


Starania na rzecz podwyżek dla tłumaczy przysięgłych

Podczas spotkania w dniu 4 kwietnia 2018 r. z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyr. Wojciechem Ulitko, Dyr. Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Bolesławem Cieślikiem, dotyczącego końcowej akceptacji przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzących w skład Międzyinstytucjonalnego Komitetu Redakcyjnego Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (nad którym pracujemy bardzo intensywnie od kilku miesięcy), przedstawiciele PT TEPIS również poruszyli po raz kolejny kwestię odpowiedzi Ministerstwa na projekt zmian rozporządzenia ws. wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, opracowany przez PT TEPIS, STP, BST i LST w ramach prac zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Po raz kolejny przedstawiliśmy szereg dodatkowych argumentów na rzecz konieczności podwyżek i w odpowiedzi usłyszeliśmy, że istnieje szansa na wygospodarowanie z budżetu środków umożliwiających podwyżkę w wysokości wyższej niż odrzucona przez stowarzyszenia pierwsza propozycja Ministerstwa (przypominamy, że proponowano nam podwyżki w wysokości 10%-15%).
Kontynuując rozmowę wczoraj dowiedzieliśmy się, że odpowiedź z konkretnymi propozycjami otrzymamy w maju br. Być może trzyletnie intensywne prace i wysiłek zespołu w końcu przyniosą długo wyczekiwany rezultat. Trzymajmy kciuki!
Propozycja wspólnego oglądania transmisji zagranicznych przedstawień teatralnych w Złotych Tarasach

Drodzy Tepisjanie,
Czy są wśród nas tłumacze chętni na wspólne konsumowanie kultury połączone z rozwijaniem kompetencji kulturowej? Czyli przyjemne z pożytecznym, a przy okazji koleżeńskie pogawędki w przerwie? Jeżeli tak, zapraszamy na wspólne wyjścia po pracy do Multikina Złote Tarasy na transmisje zagranicznych przedstawień teatralnych. (Osoby towarzyszące niezwykle mile widziane.)

Wśród najbliższych spektakli w jęz. angielskim – do wakacji:
National Theatre Live: Richard Bean i Clive Coleman „Młody Marks” (The Bridge Theatre) – 8 marca 2018 r. godz. 19:00 (160 min.)
National Theatre Live: William Shakespeare „Hamlet” z Benedictem Cumberbatchem – 22 marca 2018 r. godz. 19:00 i 26 kwietnia 2018 r. godz. 19:00 (210 min.)
National Theatre Live: Adward Albee „Kto się boi Virginii Woolf?” z Imeldą Staunton – 5 kwietnia 2018 r. godz. 19:00 (218 min.)
National Theatre Live: William Shakespeare „Juliusz Cezar” 21 czerwca 2018 r. godz. 19:00 (185 min.)
National Theatre Live: William Shakespeare “Makbet” z Rorym Kinnearem i Anne-Marie Duff – 28 czerwca 2018 r. godz. 19:00 (210 min.)

A dla romanistów:
Comédie-Française: Pierre de Marivaux „Fircyk utemperowany” – 9 kwietnia 2018 r. godz. 19:00 (130 min.)

Więcej informacji o spektaklach pod linkiem:
https://multikino.pl/wydarzenia/teatry/teatr

Jeżeli zbierze się grupa co najmniej 15 osób, bilety kupimy po 28 zł (a nie 38 zł). Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Naczelnej PT TEPIS – tel. 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia nie później niż 2 dni przed spektaklem do godz. 15:30.