Podsumowanie pracowitego tygodnia

W ostatnim tygodniu TEPIS zajął stanowisko w odpowiedzi na ogłoszenie UWM dot. „PROJEKTU TŁUMACZ”, które odbiło się szerokim echem w społeczności tłumaczy:  Ogłoszenie UAM. Od 16 stycznia byliśmy w kontakcie z prof. Aleksandrą Matulewską, prezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS, która uzyskała bardziej szczegółowe informacje o projekcie od jego inicjatorów. Zgodnie z tymi informacjami zamiarem władz Wydziału było zorganizowanie asysty językowej dla policji do momentu zapewnienia kompetentnej pomocy tłumacza przysięgłego. Wobec niejasnych sformułowań zawartych w ogłoszeniu wystosowaliśmy jednak pismo do władz UAM z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości: Pismo PT TEPIS.

Jednocześnie intensywnie pracowaliśmy nad bieżącymi sprawami organizacyjnymi i szkoleniami. Cieszy nas niezmiernie popularność naszych szkoleń –  uczestnikami są nie tylko tłumacze, ale i prawnicy oraz przedstawiciele innych zawodów. W najbliższym czasie odbędą się dwa szkolenia w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO. Organizujemy także nowe, niezwykle interesujące szkolenie prowadzone przez dr S. Terretta, dyrektora British Law Centre, UW. Zapraszamy do regularnego sprawdzania nowych szkoleń w kalendarzu na naszej stronie: Doskonalenie zawodowe PT TEPIS.

W piątek (19 stycznia) w siedzibie PT TEPIS gościliśmy przedstawicieli STP, BST i LST. Rozmawialiśmy o strategii dalszego wspólnego działania w ramach zespołu do przeglądu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz dopracowywaliśmy szczegóły wspólnego stanowiska wobec Ministerstwa Sprawiedliwości.

W sobotę wiceprezes Joanna Miler-Cassino uczestniczyła (na odległość) w odbywającym się w Luksemburgu posiedzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA, które przygotowuje międzynarodową konferencję w Sofii (marzec 2018 r.). Program konferencji obejmuje wizytę w bułgarskim sądzie. Zainteresowanie tłumaczy z całej Europy konferencją jest bardzo duże. Będziemy publikować informacje o konferencji na naszej stronie zapraszając polskich tłumaczy do pięknej Bułgarii.Spotkanie Noworoczne Wielkopolskiego Koła PT TEPIS, 23 stycznia 2018 r.

W imieniu Wielkopolskiego Koła PT TEPIS serdecznie zapraszam na Spotkanie Noworoczne, które będzie połączone w wyborami do władz Koła.
Odbędzie się ono 23.01.2018 (wtorek) o godzinie 18:30. Miejsce zostanie podane w terminie późniejszym.
Ze względu na konieczność rezerwacji lokalu, prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 19.01.2018 r., na adres: wielkopolskie@tepis.org.pl


Spotkanie Noworoczne w Białymstoku 25 stycznia br.

ZARZĄD PODLASKIEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
zaprasza członków stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w Białymstoku
dn. 25.01.2018 r. w restauracji Smaki Kaukazu ul. Lipowa 30 o godz. 17.
Celem spotkania jest zapoznanie się z:
– rejestracją repertoriów tłumaczy przysięgłych w GIODO – przedstawi Marek Bagiński
– sprawozdanie z konferencji TEPIS Translating Language, która odbyła się w dniach
16-17.12.2017 r w Poznaniu. – przedstawią Karolina Sacha, Ina Łapińska oraz Anna Sulima
W drugiej części imprezy będą przeprowadzone wybory do Zarządu Podlaskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych na kolejną kadencję.
Prosimy o możliwe jak najszybsze zgłaszanie swego uczestnictwa, gdyż liczba miejsc jest ograniczona

Krystyna Sacha
Prezes koła
KONTAKT: krystyna.sacha@lexon.com.pl
Telefon: 697607860


Ważne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Rozporządzenie wprowadza szereg zmian do aktualnie obowiązujących przepisów, a także rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Kary za naruszenie przepisów są bardzo wysokie.
W związku z tym zapraszamy wszystkich tłumaczy na szkolenie w zakresie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Szczegóły w załączniku:
RODO szkolenie 2 lutego lub 9 lutego 2018 r.