Oświadczenie

Rada Naczelna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, solidaryzując się z innymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy w dążeniu do zapewnienia godnego statusu i przyszłości zawodu tłumacza, stoi na stanowisku, że zachowanie tajemnicy zawodowej jest kluczowe dla tłumaczy i stanowi uniwersalną zasadę w relacji tłumacz-klient.

Zasada ta dotyczy nie tylko tłumaczy przysięgłych, ale wszystkich tłumaczy. Zachowanie poufności jest niezbędne do budowania relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Mając na uwadze zaufanie, wzajemny szacunek, a także odpowiedzialną rolę tłumaczy, kwestia tajemnicy zawodowej tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych została ujęta w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego w sposób następujący:

“§ 5. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego
1. Tłumacz przysięgły jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie fakty, okoliczności i informacje, które poznał w związku z wykonywanym tłumaczeniem, zwłaszcza informacje, których nieumyślne ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
2. Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego obejmuje tajemnicę postępowania, negocjacji, korespondencji, dane osobowe i inne tajemnice prawnie chronione.
3. Tłumacz przysięgły nie może wykorzystywać informacji poufnych, uzyskanych w związku z tłumaczeniem, do osiągnięcia własnych korzyści.”

Wprawdzie polskie prawo przewiduje w ściśle określonych przypadkach możliwość ujawnienia informacji objętych tajemnicą zawodową, to jednak w przypadku rozmów z udziałem tłumacza – jeśli rozmowy takie mają być prowadzone w odpowiedniej atmosferze i odnosić zamierzone skutki – strony muszą mieć całkowitą pewność, że mogą bezgranicznie ufać trzeciemu uczestnikowi rozmowy – tłumaczowi. Od tłumacza nie należy oczekiwać, aby składał zeznania przeciwko własnym klientom, bo podważa to zaufanie do tłumaczy i godzi w ich wiarygodność w oczach społeczeństwa.Transmisja konferencji na żywo

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej zaprasza na konferencję pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” z cyklu „TRANSLATING EUROPE” organizowaną w sobotę, 1 grudnia 2018 roku, w godz. 09:3017:00.

Link do transmisji: Facebook.com/TranslatingForEurope

na stronach Tepisu: Transmisja konferencji na żywo


TELEGRAM TEPIS 8/X/2018

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!
Mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję z cyklu Translating Europe pt. Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza, organizowaną przez PT TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w ramach projektu Komisji Europejskiej, finansowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych.
Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIK w Warszawie przy ul. Kopernika 30.
Udział w Konferencji jest bezpłatny i decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy kierowac na adres: tepis@tepis.org.pl
Szczegółowy program podamy wkrótce na naszej stronie intetowej www.tepis.org.pl
i profilu FB.
Łączę pozdrowienia i do zobaczenia 1 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes
prezes@prezes.org.pl


Zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone

W dniu 24 października w siedzibie PT TEPIS przedstawiciele Rady Naczelnej spotkali się z Panem Wojciechem Wołoszykiem, członkiem PT TEPIS, który aktywnie zwalcza nieuczciwe praktyki na rynku tłumaczeń (przetargi). PT TEPIS jest przeciwne wszelkim nieuczciwym praktykom, które godzą w status tłumacza przysięgłego, w tym przetargom dotyczącym tłumaczenia poświadczonego, kierowanym do biur pośredniczących. Uważamy, że tłumacz przysięgły powinien być powoływany imiennie do tłumaczenia poświadczonego na rzecz organów wymienionych w ustawie, a organizowanie przetargów na tłumaczenia poświadczone na rzecz organów jest sprzeczne zarówno z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (art. 15 i16), jak i przepisami art. 194 kpk. Uważamy także że przetargi na tłumaczenie poświadczone powodują uszczerbek w wynagrodzeniu tłumacza przysięgłego, gdyż stawki wynagrodzenia pomniejszone będą zawsze o określony procent na rzecz pośrednika. Podczas spotkania przypomnieliśmy naszemu Koledze dotychczasowe działania PT TEPIS w zakresie przetargów rozpisywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z opinią mec. Pawła Gugały oraz zapowiedzieliśmy wsparcie we wszystkich działaniach, które na celu mają chronić interes tłumaczy przysięgłych. Mamy nadzieję na koordynację naszych dalszych działań na rzecz tłumaczy przysięgłych.

Poniżej dotychczasowe pisma PT TEPIS w sprawie przetargów oraz opinia prawna Mec. Pawła Gugały w kwestii przetargów na tłumaczenia poświadczone:
22.V.2017 TEPIS do MS w sprawie przetargu
14.VI.2017 MS ws przetargu
24.IV.2018 TEPIS do MS ws przetargu
15.VI.2018 MS ws przetargu
20180412_OPINIA PRAWNA TEPIS_przetargi