Spotkanie Stowarzyszeń w STP

22 listopada w siedzibie STP odbyło się spotkanie stowarzyszeń, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji tłumaczeń: STP, TEPIS, BST, STL, PSTK, Branżowego Związku Tłumaczeń i nowoutworzonego Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. PT TEPIS reprezentowała prezes Zofia Rybińska. Przedstawiciele stowarzyszeń przedstawili profile swojej działalności oraz rozmawiali o problemach członków swoich stowarzyszeń i możliwości wspólnych działań.


Dodaj komentarz