Ważna informacja dla tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 19 maja br. mija termin aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Warto  w związku z tym upewnić się, czy we wpisie podany został numer PESEL przedsiębiorcy. Termin na złożenie wniosku o uzupełnienie mija 19 maja 2018 r. Wpisy nie zawierające numeru PESEL zostaną wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej.

Szerzej na ten temat:  http://forsal.pl/artykuly/1124325,tysiace-firm-wisza-na-wlosku-przez-pesel.html


Comments are closed