Żądamy pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad rozporządzeniem w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

W nawiązaniu do odpowiedzi podsekretarza stanu Marcina Warchoła na zapytanie poselskie złożone z inicjatywy PT TEPIS przez posła Pawła Lisieckiego w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (zapytanie nr 9057), w której pan Marcin Warchoł potwierdził, że projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r., PT TEPIS wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo żądając pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz udostępnienia PT TEPIS projektu rozporządzenia do wglądu i konsultacji. 

 


Comments are closed