Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego opublikowane!

 Warszawa, 16 października 2019 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Stawki zostały podniesiono o około 50%. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Po 15 latach starań  PT TEPIS i po 5 latach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, powołanego z inicjatywy naszego Towarzystwa, głos stowarzyszeń  PT TEPIS, STP, BST i LST, walczących o wyższe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, został częściowo wysłuchany. 

Krótki opis działań PT TEPIS na rzecz podniesienia stawek  znajdziecie Państwo pod adresem: https://tepis.org.pl/2019/09/23/podsumowanie-staran-pt-tepis-o-podwyzszenie-stawek-wynagrodzenia-tlumaczy-przysieglych/

Przed nami kolejne wyzwanie: przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia, uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, oraz faktyczne urealnienie naszych stawek. To najbliższe cele PT TEPIS w toku dalszych prace ww. Zespołu.

Mamy nadzieję na dalszą konsolidację wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!      

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Comments are closed