Utrata zleceń w wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19

Z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z wystąpieniem koronawirusa w naszym kraju. W wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 odwoływane są masowo  konferencje, spotkania  i inne wydarzenia wymagające obecności tłumacza, w tym przysięgłego, co oznacza utratę zarobków tłumaczy.

W związku z tak wyjątkową sytuacją zwróciliśmy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10.03.2020) z wnioskiem o objęcie  tłumaczy programem pomocy publicznej w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji, deklarując jednocześnie gotowość do wypracowania instrumentów wsparcia dla tłumaczy,  a następnie ich skutecznego wdrożenia, by tłumacze mogli przetrwać tę kryzysową sytuację.

Mamy także świadomość, że wielu z nas mogłoby tłumaczyć na odległość (np. przez telefon lub Skype). Dlatego też zapraszamy osoby chętne do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy tepis@tepis.org.pl. Prosimy podać w treści maila parę językową, specjalizację oraz ewentualnie wskazać orientacyjne godziny dostępności, zaś w tytule – tłumaczenie na odległość.

Państwa zgłoszenia stanowić będą jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb tego programu.

Zgłoszenia tłumaczy chętnych do wykonywania tego rodzaju czynności PT TEPIS przekaże organom administracji publicznej: Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, zainteresowanym współpracą z tłumaczami na powyższych zasadach.


Comments are closed