RODO – ankieta dla tłumaczy

Od maja 2018 r. ochrona danych osobowych stała się ważną kwestią dla branży tłumaczeniowej. RODO wprowadziło zasady szczegółowo regulujące proces przetwarzania danych osobowych, ale brak jednolitej interpretacji zasad powoduje wiele wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa.

FIT Europe wspólnie z organizacjami członkowskimi oraz partnerami, wśród których są Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Fundacja FreeLING, zainicjowała projekt opracowania jednolitych wytycznych i dobrych praktyk dla tłumaczy w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie europejskim. Pierwszym krokiem w ramach projektu jest niniejsza ankieta skierowana do tłumaczy pisemnych i ustnych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Wyniki umożliwią nam ocenę stanu świadomości i wiedzy wśród tłumaczy i określenie, jakie są najważniejsze problemy do rozwiązania.

Ankieta jest w pełni anonimowa i wypełnienie jej zajmie nie więcej niż 10 minut.

Wszelkie komentarze, uwagi lub pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: info@freeling.pl.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33XDdYo4hM7JkasU6nwI33T5B7mnLOB5PcDRf4kpQjwZEcQ/viewform?fbclid=IwAR3YU5ns_iH_YvaYiQEeWn-Qsd4nfXVlP01kpQo0rbeorBOYRY1aC89ljXA
Dziękujemy za podziękowania :)

Dziękujemy naszym członkom i sympatykom za liczne podziękowania i wyrazy uznania za naszą dotychczasową pracę oraz jej efekt w postaci długo oczekiwanego podniesienia stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, które napływają do nas po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Z pewnością jest to pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji tłumaczy przysięgłych. Nie spoczywamy jednak na laurach – przed nami kolejne wyzwania, o którym pisaliśmy w  ostatnim telegramie:  przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, faktyczne urealnienie naszych stawek,  jak i uaktualnienie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. To najbliższe cele PT TEPIS w ramach Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, nad którymi zaczynamy pracę już od najbliższego poniedziałku.  

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego opublikowane!

 Warszawa, 16 października 2019 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS! 

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Stawki zostały podniesiono o około 50%. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Po 15 latach starań  PT TEPIS i po 5 latach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, powołanego z inicjatywy naszego Towarzystwa, głos stowarzyszeń  PT TEPIS, STP, BST i LST, walczących o wyższe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, został częściowo wysłuchany. 

Krótki opis działań PT TEPIS na rzecz podniesienia stawek  znajdziecie Państwo pod adresem: https://tepis.org.pl/2019/09/23/podsumowanie-staran-pt-tepis-o-podwyzszenie-stawek-wynagrodzenia-tlumaczy-przysieglych/

Przed nami kolejne wyzwanie: przywrócenie indeksacji, wprowadzenie innych pozycji stawek wynagrodzenia, uzasadnionych charakterem pracy tłumaczy przysięgłych, oraz faktyczne urealnienie naszych stawek. To najbliższe cele PT TEPIS w toku dalszych prace ww. Zespołu.

Mamy nadzieję na dalszą konsolidację wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!      

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1