Żądamy pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad rozporządzeniem w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

W nawiązaniu do odpowiedzi podsekretarza stanu Marcina Warchoła na zapytanie poselskie złożone z inicjatywy PT TEPIS przez posła Pawła Lisieckiego w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (zapytanie nr 9057), w której pan Marcin Warchoł potwierdził, że projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r., PT TEPIS wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo żądając pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz udostępnienia PT TEPIS projektu rozporządzenia do wglądu i konsultacji. 

 


Minister Marcin Warchoł potwierdza podwyżkę dla przysięgłych

Cieszy nas odpowiedź Pana Ministra Marcina Warchoła udzielona w dniu 7 czerwca 2019 r. na zapytanie poselskie, którego Towarzystwo TEPIS było inicjatorem. Zapytanie nr 9057 w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych złożył pan poseł Paweł Lisiecki w dniu 24 kwietnia br. z inicjatywy naszego Towarzystwa oraz w obecności przedstawicieli PT TEPIS. W odpowiedzi na to zapytanie Minister M. Warchoł wyraźnie potwierdza podwyżki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych o 50%. Trzymajmy wszyscy kciuki! 1 lipca już blisko!

Treść zapytania poselskiego: Zapytanie poselskie nr 9057

Odpowiedź Ministra M.Warchoła: Odpowiedź Ministra na zapytanie 9057


Publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”.

Już jest! Świeża, pachnąca farbą drukarską, prosto z drukarni, publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”.

Publikacja zawiera kilkadziesiąt opartych na autentycznych sprawach i aktualnym orzecznictwie zagadnień prawnych (kazusów) związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego wraz z propozycjami rozwiązań oraz wzorami pism procesowych i dokumentów niezbędnych w komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości i klientami, takich jak wnioski, zażalenia, pozwy, skargi, wezwania do zapłaty itp.

Znajdziemy w niej m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy można odwołać się od wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego?Okładka
– Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta?
– Kiedy stosować stawki urzędowe, a kiedy wolnorynkowe?
– Czy można żądać od organów wymiaru sprawiedliwości odsetek za opóźnienia w płatności?
– W jakich sytuacjach można żądać wyższego wynagrodzenia?
– Jak prawidłowo dokumentować koszty podróży i noclegu?
– Czy należy się wynagrodzenie za czas podróży tłumacza,
– W jaki sposób prawidłowo zaskarżać orzeczenia organów wymiaru sprawiedliwości?
– Co zrobić, gdy nie złożono w terminie wniosku o wynagrodzenie i zwrot kosztów dojazdu?
– Czy i komu można ujawnić informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego?
– Jak skutecznie dochodzić zwrotu utraconego zarobku w razie nieskorzystania przez organ z usług  tłumacza?
– Czego może żądać od tłumacza przysięgłego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?
– Co obejmuje ubezpieczenie tłumacza od odpowiedzialności cywilnej?

Autorami publikacji są:
Paweł Gugała – adwokat w kancelarii SG Legal, tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego – od wielu lat doradza PT TEPIS w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych.
Monika Antosik-Bandurska – adwokat w kancelarii SG Legal, specjalizuje się w prawie procesowym, reprezentuje biura tłumaczeń i tłumaczy w sporach prawnych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Pozycja dostępna w sprzedaży.
Cena: 57 zł + koszty wysyłki. Można odebrać osobiście w siedzibie Towarzystwa.
Zamówienia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl

 

 

Gugala-Antosik