Zmiana wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych – ważna informacja!

Zgodnie z informacją uzyskaną przed chwilą od naczelnika Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Zbigniewa Pałki, który wraz z nami śledził codziennie losy rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Po tylu latach starań niezmiernie cieszy nas ta wiadomość, czekamy z niecierpliwością na skierowanie rozporządzenia do ogłoszenia!
Żądamy pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad rozporządzeniem w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

W nawiązaniu do odpowiedzi podsekretarza stanu Marcina Warchoła na zapytanie poselskie złożone z inicjatywy PT TEPIS przez posła Pawła Lisieckiego w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (zapytanie nr 9057), w której pan Marcin Warchoł potwierdził, że projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r., PT TEPIS wystosował do Ministra Sprawiedliwości pismo żądając pilnego udostępnienia informacji o postępie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 litera b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz udostępnienia PT TEPIS projektu rozporządzenia do wglądu i konsultacji. 

 


Minister Marcin Warchoł potwierdza podwyżkę dla przysięgłych

Cieszy nas odpowiedź Pana Ministra Marcina Warchoła udzielona w dniu 7 czerwca 2019 r. na zapytanie poselskie, którego Towarzystwo TEPIS było inicjatorem. Zapytanie nr 9057 w sprawie podwyżek stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych złożył pan poseł Paweł Lisiecki w dniu 24 kwietnia br. z inicjatywy naszego Towarzystwa oraz w obecności przedstawicieli PT TEPIS. W odpowiedzi na to zapytanie Minister M. Warchoł wyraźnie potwierdza podwyżki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych o 50%. Trzymajmy wszyscy kciuki! 1 lipca już blisko!

Treść zapytania poselskiego: Zapytanie poselskie nr 9057

Odpowiedź Ministra M.Warchoła: Odpowiedź Ministra na zapytanie 9057