Noworoczne spotkanie w siedzibie PT TEPIS

W sobotę, 12 stycznia 2019 r., w siedzibie PT TEPIS odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków naszego Towarzystwa. Po krótkim podsumowaniu ubiegłorocznej działalności, prezes Zofia Rybińska podziękowała za wsparcie i ciepłe słowa kierowane pod adresem Rady Naczelnej, wzniosła optymistyczny toast, życząc zebranym wiele powodów do satysfakcji w 2019 r. Podczas spotkania przeprowadzony został Quiz „Jak dużo wiesz o PT TEPIS ?”, w którym pierwszą nagrodą był bezpłatny udział w dowolnym szkoleniu organizowanym przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS. Quiz wygrała p. Katarzyna Bondaruk-Augustyńczyk – gratulujemy! W miłej atmosferze, przy lampce proseco, rozmawialiśmy nie tylko o naszych problemach, ale także i o planach na kolejny rok. Dziękujemy Wszystkim za miłe słowa i cieszymy się, że coraz więcej osób chce podtrzymywać tę miłą tradycję.

Galeria zdjęć ze spotkania


Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 10 stycznia 2019 r.

Wczoraj, dnia 10 stycznia 2019 r,. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli  stowarzyszeń PT TEPIS, STP, BST,  LST  i ZZTP z  Ministrem Michałem Wójcikiem i Ministrem Marcinem Warchołem oraz Dyrektorami podległych ich Departamentów. Podczas spotkania  przedstawiciele Stowarzyszeń i Związku przedstawili uaktualnione dane i zwrócili się o podjęcie decyzji w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego zgodnie z projektem wypracowanym  w ramach Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Spotkanie było bardzo merytoryczne. Strona ministerialna zobowiązała się do wyasygnowania puli środków na podwyższenie stawek dla tłumaczy przysięgłych i do przedstawienia pisemnej decyzji w tym zakresie w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Będziemy informować o wszelkich naszych dalszych działaniach i decyzjach Ministerstwa w tej sprawie.


Spotkanie noworoczne w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne organizowane przez Radę Naczelną w siedzibie Towarzystwa w Warszawie (ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 05-077 Warszawa) w dniu 12 stycznia 2019 roku o godz. 16:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału na adres:  tepis@tepis.org.pl.

Do zobaczenia!


Zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone

W dniu 24 października w siedzibie PT TEPIS przedstawiciele Rady Naczelnej spotkali się z Panem Wojciechem Wołoszykiem, członkiem PT TEPIS, który aktywnie zwalcza nieuczciwe praktyki na rynku tłumaczeń (przetargi). PT TEPIS jest przeciwne wszelkim nieuczciwym praktykom, które godzą w status tłumacza przysięgłego, w tym przetargom dotyczącym tłumaczenia poświadczonego, kierowanym do biur pośredniczących. Uważamy, że tłumacz przysięgły powinien być powoływany imiennie do tłumaczenia poświadczonego na rzecz organów wymienionych w ustawie, a organizowanie przetargów na tłumaczenia poświadczone na rzecz organów jest sprzeczne zarówno z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (art. 15 i16), jak i przepisami art. 194 kpk. Uważamy także że przetargi na tłumaczenie poświadczone powodują uszczerbek w wynagrodzeniu tłumacza przysięgłego, gdyż stawki wynagrodzenia pomniejszone będą zawsze o określony procent na rzecz pośrednika. Podczas spotkania przypomnieliśmy naszemu Koledze dotychczasowe działania PT TEPIS w zakresie przetargów rozpisywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z opinią mec. Pawła Gugały oraz zapowiedzieliśmy wsparcie we wszystkich działaniach, które na celu mają chronić interes tłumaczy przysięgłych. Mamy nadzieję na koordynację naszych dalszych działań na rzecz tłumaczy przysięgłych.

Poniżej dotychczasowe pisma PT TEPIS w sprawie przetargów oraz opinia prawna Mec. Pawła Gugały w kwestii przetargów na tłumaczenia poświadczone:
22.V.2017 TEPIS do MS w sprawie przetargu
14.VI.2017 MS ws przetargu
24.IV.2018 TEPIS do MS ws przetargu
15.VI.2018 MS ws przetargu
20180412_OPINIA PRAWNA TEPIS_przetargi


Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych oraz z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych na aktach notarialnych

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyło się planowane od dawna spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. PT TEPIS reprezentowali wiceprezes Joanna Miler-Cassino, członek Rady Naczelnej Anna Setkowicz-Ryszka i członek Komisji Rewizyjnej dr Mieczysław Żochowski. Wspomagał nas pan poseł Paweł Lisiecki, który już wcześniej rozmawiał z ministrem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych. Na spotkaniu obecny był także pan Karol Dałek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania minister Marcin Warchoł zapewnił przedstawicieli PT TEPIS o tym, że podziela nasze przekonanie o konieczności podniesienia stawek dla tłumaczy przysięgłych, a Departament Budżetowy Ministerstwa Sprawiedliwości dysponuje możliwością przeznaczenia pewnych środków na ten cel. Ostateczna decyzja należy jednak do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Na nasze pytanie, kiedy możemy spodziewać się decyzji minister Warchoł wyraził nadzieję, że nastąpi to jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Minister Marcin Warchoł z uznaniem przyjął Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego – efekt prac Międzyinstytucjonalnego Komitetu Redakcyjnego, w którego skład weszli między innymi pan Wojciech Ulitko – Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Maciej Mitera – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pan Bolesław Cieślik – Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister uznał za pożyteczne rozpropagowanie Kodeksu przez umieszczenie go na stronie Internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W piątek przedstawiciele PT TEPIS w osobach wiceprezes Joanny Miler-Cassino, Anny Setkowicz-Ryszki i Jerzego Wrzesińskiego odbyli także inne ważne spotkanie z panem Tomaszem Kotem, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej. Spotkanie dotyczyło danych osobowych tłumaczy przysięgłych wpisywanych przez notariuszy do aktów notarialnych w związku z pismem Krajowej Rady Notarialnej z dnia 13 kwietnia 2018 r. [Pismo KRN], którego treść nie do końca nas satysfakcjonuje.

Pan Tomasz Kot udzielił nam obszernych wyjaśnień, z których wynikało, że notariusze zobowiązani są umieszczać w akcie notarialnym wszelkie dane dotyczące dokumentu, na podstawie którego identyfikują tłumaczy przysięgłych. Nie ma możliwości wypracowania wspólnych wytycznych zawierających „instrukcje” zobowiązujące notariuszy do ograniczenia liczby danych osobowych tłumaczy umieszczanych w aktach notarialnych, bowiem Krajowa Rada Notarialna nie ma tego rodzaju kompetencji.

Wypracowaliśmy jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, choć na jego wprowadzenie będzie trzeba trochę poczekać. Pan prezes zaproponował najbardziej optymalne rozwiązanie legislacyjne, a mianowicie przepi w rozporządzeniu wykonawczym wprowadzającym legitymację tłumacza przysięgłego. Wprowadzenie legitymacji dla tłumaczy przysięgłych uzgodniono już na drugim posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. Rozwiązanie proponowane przez pana Tomasza Kota przewiduje zastąpienie dokumentu tożsamości (i zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych) legitymacją tłumacza przysięgłego, co pozwoli uniknąć umieszczania w akcie notarialnym pełnych danych tłumaczy przysięgłych. Propozycję konkretnego przepisu PT TEPIS przedstawi oczywiście na kolejnym posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Podczas spotkania pan Tomasz Kot przyjął nasze zaproszenie do udziału w tegorocznej konferencji PT TEPIS. My z kolei zostaliśmy poproszeni o przygotowanie artykułu do publikacji w periodykach wydawanych przez Krajową Radę Notarialną, w którym przedstawilibyśmy nasze doświadczenia i ewentualne postulaty dotyczące współpracy z notariuszami.