XI Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS w dniu 5 marca br. (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie ClickMeeting

Dokumenty Walnego Zgromadzenia:

Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS pdf-icon

Regulamin XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS  pdf-icon

Uchwały Rady Naczelnej dotyczące XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon

Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon 

Sprawozdanie Rady Naczelnej z działalności X kadencji władz PT TEPIS pdf-icon

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pdf-icon

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego pdf-icon

Protokół XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon