Z doświadczeń warsztatowych tłumacza literatury arabskiej – sekcja orientalna /MP1

300,00 

POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS oraz STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY STL

zapraszają do udziału w cyklu szkoleń pt.

FORUM SZKÓŁ TŁUMACZY SPECJALISTCZNYCH LITERATUR OBCOJĘZYCZNYCH

TŁUMACZENIA LITERACKIE W JĘZYKACH: ANGIELSKIM, ARABSKIM, CZESKIM, FIŃSKIM, FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM, UKRAIŃSKIM

Szczegółowy program szkoleniowy w zakresie tłumaczeń literackich w sekcjach językowych (2023-2025)

Proponujemy Państwu udział w programie szkoleniowym mającym na celu:

  • doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, wymagających zastosowania języka literackiego;
  • wzbogacenie wiedzy temat sztuki przekładu literatury pięknej i roli, jaką odgrywa  tłumacz, pośrednicząc między autorem tekstu oryginału a czytelnikiem;
  • spotkania i pracę z doświadczonymi tłumaczami literatury z języków obcych na język polski;
  • zapoznanie się ze strategiami stosowanymi przez tłumacza, wyborami  stylistycznymi, którymi się    kieruje, jego sposobem interpretacji tekstów  źródłowych i docierania do wrażliwości odbiorcy tłumaczeń.
Spotkania odbywają się co kwartał w latach 2023-2025. Można wziąć udział we wszystkich lub w wybranych modułach w dowolnej sekcji językowej. Każdy moduł podstawowy w wybranej sekcji językowej składa się z dwóch części – wykładu z zakresu teorii prezentowanej przez prowadzącego i warsztatów na temat praktyki tłumaczeniowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  tepis@tepis.org.pl

Członkowie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy oraz słuchacze i studenci studiów translatorycznych są uprawnieni do zniżki – kupony z rabatem do uzyskania w  biurze TEPIS: tepis@tepis.org.pl

40 w magazynie

SKU: 707-2-1 Kategoria:

Opis

SZKOŁA TŁUMACZY LITERATURY W SEKCJI JĘZYKÓW ORIENTALNYCH

MODUŁ PODSTAWOWY I

Temat: Z doświadczeń warsztatowych tłumacza
literatury arabskiej

WYKŁAD OGÓLNY  + WARSZTATY

Uczestnictwo w kursie będzie możliwe tylko w czasie rzeczywistym – spotkania nie są nagrywane.

Nota biograficzna prowadzącego:

Marcin Michalski tłumaczy literaturę głównie z języka arabskiego, choć także z
angielskiego, wyjątkowo z hiszpańskiego i niemieckiego. Z arabskiego przełożył cztery pozycje książkowe i kilka krótszych tekstów prozą opublikowanych m.in. w „Literaturze na świecie” (11-12/2016). Autor kilku artykułów naukowych poświęconych przekładowi z udziałem języka arabskiego. Oprócz tego językiem arabskim zajmuje się z perspektywy językoznawczej. Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.ion (ESFS, 2023).

Szczegóły wydarzenia

Date: 12 grudzień 2023

Godzina rozpoczęcia: 17:45

Godzina zakończenia: 20:45

Miejsce wydarzenia: online