Paulina Leśniak

Prezes Pomorskiego Koła PT TEPIS

Mgr Paulina Leśniak, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek ekspert PT TEPIS, prezes Pomorskiego Koła TEPIS w Szczecinie, absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach prawniczych, współautorka recenzji pt. Übersetzungskurs von Grażyna Milińska, w czasopiśmie FIT „Babel”, przedruk „Lingua Legis” nr 9, czerwiec 2001, współautorka recenzji Słownika języka prawniczego i ekonomicznego – Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, czasopismo FIT „Babel” nr 1/2002, współautorka tłumaczenia „Das polnische Handelsgesesetzbuch”, wyd. TEPIS, 2000, redaktor tłumaczenia „Das polnische Handelsgesellschaftengesetzbuch”, wyd. TEPIS, 2002, redaktor tłumaczenia „Das polnische Steuergesetzbuch”, wyd. 2003. Organizator i współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach Towarzystwa TEPIS.