Auspicje i patronaty

  • Regulamin Patronatu Pożytku Zawodowego PT TEPIS, przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.  pdf-icon
  • Regulamin nadawania auspicjów PT TEPIS ośrodkom kształcącym tłumaczy przysięgłych, przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r.  pdf-icon
  • Regulamin obejmowania patronatem honorowym PT TEPIS konferencji i wydarzeń pdf-icon