Koło o sobie

Lubelskie Koło TEPIS rozpoczęło działalność dnia 22 listopada 2014 roku i liczy obecnie 43 członków.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Beata Brice – prezes
  • Marcin Cichowlas – wiceprezes
  • Bożena Chodyczko – skarbnik
  • Andrzej Wojciechowski – członek zarządu

Lubelskie Koło TEPIS

Na zdjęciu Zarząd Lubelskiego Koła TEPIS: (od lewej) Joanna Rynkowska-Waczak, Aleksandra Piasecka, Bożena Chodyczko, Marcin Cichowlas, Agata Osuch, Beata Brice.

Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku lubelskim, dbanie o ich interesy oraz umożliwienie im rozwoju kompetencji zawodowych. Już w pierwszych miesiącach swojego istnienia Koło podjęło aktywną działalność w każdym z wymienionych obszarów. M.in. zorganizowano I Lubelskie Repetytorium TEPIS (16.05.2015) poświęcone kulturze języka polskiego i narzędziom CAT. Ponadto została także zapoczątkowana akcja informacyjna skierowana do lokalnych instytucji publicznych na temat zasad współpracy z tłumaczami przysięgłymi.

Siedziba Koła:
Linguaton
Baltazara Paśnikowskiego 4A,
20-707 Lublin,
tel.: 605 880 287 (Beata Brice)
E-mail: lubelskie@tepis.org.pl