Koło o sobie

Podkarpackie Koło PT TEPIS 
Data powstania:  7 listopada 2022 r.

kład Zarządu Podkarpackiego Koła PT TEPIS w kadencji 2024-2027:

Prezes Alicja Korzeniewska
Wiceprezes Joanna Wojciechowska
Wiceprezes Wojciech Pyć

Skład Zarządu Podkarpackiego Koła PT TEPIS w kadencji 2021-2024:

Prezes Katarzyna Szczygieł-Klara
Wiceprezes-sekretarz Aneta Mucha
Wiceprezes-skarbnik Marta Gil-Kruczała
Rzecznik Małgorzata Dzikowska

kontakt: podkarpackie@tepis.org.pl