Koło o sobie

Podkarpackie Koło PT TEPIS 
Data powstania:  7 listopada 2022 r.

Zarząd Koła:

Prezes Katarzyna Szczygieł-Klara
Wiceprezes-sekretarz Aneta Mucha
Wiceprezes-skarbnik Marta Gil-Kruczała
Rzecznik Małgorzata Dzikowska

kontakt: podkarpackie@tepis.org.pl