Korzyści z przynależności do PT TEPIS

 • Plastikową legitymację ze zdjęciem, w formacie karty kredytowej z potwierdzeniem numeru wpisu na listę tłumaczy przysięgłych, a także zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych tłumacza
 • Godność członka organizacji zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT oraz Europejskim Stowarzyszeniu Tłumaczy Sądowych EULITA
 • Tytuł członka zwyczajnego PT TEPIS na dowód 10-letniego stażu zawodowego
 • Tytuł członka eksperta PT TEPIS na dowód najwyższych kwalifikacji zawodowych i umiejętności przekazywania wiedzy adeptom zawodu
 • Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Odznaki za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy TEPIS
 • Uznanie za aktywność zawodową i społeczną w postaci Brązowego, Srebrnego lub Złotego Krzyża Zasługi nadawanego przez Prezydenta RP na wniosek PT TEPIS, oraz za całokształt dorobku zawodowego tłumacza w postaci Brązowego, Srebrnego lub Złotego Medalu za Długoletnią Służbę
 • Poczucie bezpieczeństwa, pomoc koleżeńską, fachową poradę i wsparcie w trudnych sytuacjach wynikających z bezzasadnych żądań zleceniodawców, własnego błędu lub niewiedzy
 • Niezbędna wiedza o najważniejszych wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych zawarta w “Biuletynie TEPIS”, bieżące informacje w “TELEGRAMIE TEPISU” i podawane przez serwis mailingowy Rady Naczelnej PT TEPIS
 • Możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego przez udział w Repetytoriach, Laboratoriach i Warsztatach stacjonarnych na terenie całego kraju, a także online
 • Szansa na znaczne przyspieszenie kariery zawodowej i akademickiej przez autorskie wystąpienia w sesji plenarnej i sekcjach językowych Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego
 • Pożyteczne kontakty z doświadczonymi tłumaczami i kolegami po fachu podczas spotkań tłumaczy i akcji doskonalenia zawodowego organizowanych przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS oraz Zarządy Kół PT TEPIS
 • Dostęp do cennych materiałów zamieszczonych na stronie PT TEPIS, przewidzianych tylko dla członków
 • Zniżkowe wpisowe na Warsztaty, Repetytoria, Laboratoria i inne akcje doskonalenia zawodowego organizowane przez PT TEPIS
 • Zniżka wpisowego na akcje doskonalenia zawodowego organizacji zrzeszonych w FIT
 • Możliwość udzielenia się pro publico bono na rzecz szeroko pojętej społeczności koleżanek i kolegów po fachu (np. w formie referatów na warsztatach)
 • Możliwość zakupu podpisu elektronicznego i oprogramowania w specjalnej cenie tylko dla członków PT TEPIS

Zapraszamy do pobrania pliku: Korzyści z przynależności do PT TEPIS pdf-icon