Koło o sobie

Dolnośląskie Koło Tepis rozpoczęło działalność w grudniu 2006 roku organizując I Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy Przebieg rozprawy sądowej z udziałem tłumacza.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes: Dominik Mikołajczyk – tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego i języka angielskiego
  • Wiceprezes: dr Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz języka włoskiego
  • Sekretarz: Renata Strojewska – tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • Skarbnik: Mariusz Bazanowski – tłumacz przysięgły języka angielskiego
  • Członek Zarządu: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego
  • Członek Zarządu: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • Członek Zarządu: Magda Jeong – tłumacz przysięgły języka koreańskiego
  • Pełnomocnik ds. Szkoleń z języka francuskiego Małgorzata Sakwerda – tłumacz przysięgły języka francuskiego

Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku dolnośląskim, umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Siedziba Koła
Dominik Mikołajczyk
Ul. Przyjaźni 34d/7
53-030 Wrocław
E-mail: dolnoslaskie@tepis.org.pl