Koło o sobie

Dolnośląskie Koło PT TEPIS rozpoczęło działalność w grudniu 2006 roku organizując I Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy Przebieg rozprawy sądowej z udziałem tłumacza.

W skład wybranego w dniu 12 maja 2021 r. Zarządu Dolnośląskiego Koła PT TEPIS wchodzą:

  • Prezes: dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar – tłumacz specjalistyczna języka włoskiego
  • Wiceprezes i sekretarz: Tatiana Kaczorowska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • Wiceprezes i skarbnik: dr Katarzyna Witczyńska – tłumacz przysięgły języka niemieckiego
 
  • Członek Zarządu: Jerzy Ogonowski – tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka rosyjskiego
  • Członek Zarządu: Magda Jeong – tłumacz przysięgły języka koreańskiego
  • Członek Zarządu: Monika Gątowska – tłumacz przysięgły języka włoskiego

Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku dolnośląskim, umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Siedziba Koła
Dolnośląskie Koło PT TEPIS

ul. Karola Olszewskiego 164, 51- 648 Wrocław

E-mail: dolnoslaskie@tepis.org.pl