X Walne Zgromadzenie

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia: Regulamin WZ pdf-icon Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności pdf-icon Projekt zmian Statutu pdf-icon Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pdf-icon Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego pdf-icon Protokół Walnego Zgromadzenia pdf-icon Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon