X Walne Zgromadzenie

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia: Regulamin WZ Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności Projekt zmian Statutu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego Protokół Walnego Zgromadzenia  Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS >