Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS w dniu 5 marca br. (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie ClickMeeting!

Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy  o przesyłanie deklaracji chęci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na adres tepis@tepis.org.pl w terminie do 3 marca br.

Oświadczenia z wyrażeniem o zgody na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (online – platforma ClickMeeting), prosimy o przesyłanie w terminie do 26 lutego br.

Rada Naczelna zaprasza wszystkich Członków do kandydowania do władz i zgłaszania wniosków (na adres tepis@tepis.org.pl) najpóźniej do dnia 26 lutego br. do godz. 14:00.

Osoby, które kandydują do władz PT TEPIS, prosimy o:

  • wskazanie, do jakiego organu kandydują (Rada Naczelna, Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna)
  • krótką bionotkę wraz ze zdjęciem (bionotka do 500 znaków, zawierająca zwięzłe informacje o kandydacie i sprawy, którymi chciałby się zajmować np. organizacja szkoleń/webinariów/konferencji, prowadzenie profilu PT TEPIS na Facebooku, redagowanie Biuletynu, sprawowanie funkcji skarbnika, rozpatrywanie kandydatur na członków, współpraca z innymi stowarzyszeniami)
  • zgodę na opublikowanie kandydatury na stronie internetowej PT TEPIS (strona z listą kandydatów i bionotkami będzie dostępna tylko po zalogowaniu dla Członków PT TEPIS).

Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPISpdf-icon

Uchwały Rady Naczelnej dotyczące XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon

Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon 

Regulamin XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon

Sprawozdanie Rady Naczelnej z działalności X kadencji władz PT TEPIS pdf-icon

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pdf-icon

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego pdf-icon

Protokół XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon