Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS w dniu 5 marca br. (piątek) 2021 r. o godz. 17.00 na platformie ClickMeeting!

Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy  o przesyłanie deklaracji chęci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na adres tepis@tepis.org.pl w terminie do 3 marca br.

Oświadczenia z wyrażeniem o zgody na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (online – platforma ClickMeeting), prosimy o przesyłanie w terminie do 26 lutego br.

Rada Naczelna zaprasza wszystkich Członków do kandydowania do władz i zgłaszania wniosków (na adres tepis@tepis.org.pl) najpóźniej do dnia 26 lutego br. do godz. 14:00.

Osoby, które kandydują do władz PT TEPIS, prosimy o:

  • wskazanie, do jakiego organu kandydują (Rada Naczelna, Sąd Koleżeński, Komisja Rewizyjna)
  • krótką bionotkę wraz ze zdjęciem (bionotka do 500 znaków, zawierająca zwięzłe informacje o kandydacie i sprawy, którymi chciałby się zajmować np. organizacja szkoleń/webinariów/konferencji, prowadzenie profilu PT TEPIS na Facebooku, redagowanie Biuletynu, sprawowanie funkcji skarbnika, rozpatrywanie kandydatur na członków, współpraca z innymi stowarzyszeniami)
  • zgodę na opublikowanie kandydatury na stronie internetowej PT TEPIS (strona z listą kandydatów i bionotkami będzie dostępna tylko po zalogowaniu dla Członków PT TEPIS).

Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS

Uchwały Rady Naczelnej dotyczące XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS

Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS 

Regulamin XI Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS 

Sprawozdanie Rady Naczelnej z działalności X kadencji władz PT TEPIS