Repertorium tłumacza przysiegłego

  • Aktualnie obowiązujące Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości (obowiązują od 21 listopada 2019): www.gov.pl
  • Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości obowiązujące od 10 grudnia 2012 r. do 21 listopada 2019 r. pdf-icon
  • Pismo Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie kontroli repertorium tłumaczy przysięgłych zamieszkałych za granicą pdf-icon