XII Walne Zgromadzenie

W sobotę, 2 marca 2024 r. zapraszamy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS

Na podstawie § 18.4 Statutu PT TEPIS  i zgodnie z Uchwałą nr 86/XI/2024 z dnia 17.01.2024 r. Rada Naczelna PT TEPIS niniejszym zawiadamia, że XII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS odbędzie się w sobotę, 2 marca 2024 roku (początek o godz. 11:00) w Warszawie w Centrum Konferencyjnym WILCZA przy ul. Wilczej 9. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

Ze względów organizacyjnych Rada Naczelna prosi Członków o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w terminie do 23 lutego 2024 roku przez formularz: https://forms.gle/JYQajNdHhz5jKJu66

Zgodnie z Regulaminem Rada Naczelna zaprasza Członków do zgłaszania kandydatur do władz w terminie do 29 lutego 2024 roku  przez formularz https://forms.gle/HYV9b1hbRHsaL1r87

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydowanie. 

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa!

Zawiadomienie o XII Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS

Uchwały Rady Naczelnej dotyczące XII Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon

Porządek obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon

Regulamin XII Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPISpdf-icon

Regulamin Komisji Skrutacyjno-Wyborczej i Regulamin Komisji Wnioskowej pdf-icon

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PT TEPIS pdf-icon

Sprawozdanie Rady Naczelnej PT TEPIS pdf-icon

Statut PT TEPIS z dn. 26.02.2024 r. (Uchwała RN 89/XI/2024) pdf-icon

Załącznik do Statutu – Księga znaku

Protokół XII Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS pdf-icon

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego PT TEPIS podjęta w dniu 2 marca 2024 r. ws. przyjęcia Statutu PT TEPIS

Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej numeracji w zawiadomieniu i uchwałach RN dotyczących XII WZ – w dniu 1.02.2024 r. w zakładce została umieszczona skorygowana wersja.