Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej  Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości publikuje coroczne sprawozdania z postępowań prowadzonych przez Komisję. Poniżej załączamy linki do sprawozdań za kolejne lata działalności Komisji:

 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2021 
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2020
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2018
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
 • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011