Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej  Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości publikuje coroczne sprawozdania z postępowań prowadzonych przez Komisję. Poniżej załączamy linki do sprawozdań za kolejne lata działalności Komisji:

  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011