Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017 Sprawozdanie z działalności KOZ 2017
Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016 Sprawozdanie z działalności KOZ 2016 z wykresami

  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012
  • Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011