Przepisy prawa

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (obowiązuje od 01.01.2024) pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – ogłoszenie tekstu jednolitego z dn. 01.02.2021pdf-icon
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity) UoZTP pdf-icon
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego – obwieszczeniepdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego – Rozp. MS z dnia 8.10.2019 r. pdf-icon
 • Stanowisko Wydziału Notariatu Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 30.05.2019 r. ws. zakresu danych tłumaczy przysięgłych zamieszczanych przez notariuszy na aktach notarialnych. pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego pdf-icon
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego pdf-icon