Sprawozdania PT TEPIS

2023

Sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2023 r.

Sprawozdanie GUS SOF-5 za 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zatwierdzone 3 czerwca 2024 r.:

Sprawozdanie merytoryczne za 2023

2022

Sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zatwierdzone 27 czerwca 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie GUS SOF-1 za 2022

Sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zatwierdzone 5 września 2022 r.:

Sprawozdanie merytoryczne 2021

2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zatwierdzone 6 września 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie SOF-5 GUS 2020

2021 sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2020 r.
Sprawozdanie dla Warszawy 2020
2020 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zatwierdzone  6 lipca 2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
2019 Sprawozdanie merytoryczne 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019
2019 Sprawozdanie merytoryczne 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019
GUS 2019 Sprawozdanie SOF-5
GUS 2019
styczeń 2020 sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2019 r.
sprawozdanie dla Warszawy
czerwiec 2019 sprawozdanie finansowe za 2018 rok
BILANS TEPIS 2018
INFORMACJA DODATKOWA TEPIS 2018
RW TEPIS 2018
styczeń 2019 sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2018 r.
sprawozdanie dla Wawy 2018
lipiec 2018 sprawozdanie merytoryczne za 2017 r.
ReportEssential201321249
czerwiec 2018 sprawozdanie finansowe za 2017 r.
czerwiec 2018 sprawozdanie dla GUS GUS 2017
czerwiec 2018 sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego
Rachunek zysków i strat
Bilans
Dodatkowe informacje
marzec 2018 sprawozdanie dla m. st. za 2017 r
czerwiec 2017 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
czerwiec 2017 Bilans za rok 2016
czerwiec 2017 Rachunek zysków i strat za rok 2016
marzec 2017 Sprawozdanie z działalności w komunalnym lokalu użytkowym za rok 2016
lipiec 2016 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2015
luty 2016 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
lipiec 2015 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2014
marzec 2015 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014
wrzesień 2014 Sprawozdanie władz VIII kadencji
marzec 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2013
marzec 2014 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013
marzec 2013 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2012
marzec 2013 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012
marzec 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2011
marzec 2012 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
marzec 2011 Sprawozdanie z działalności w okresie VII kadencji władz 2008-2011
marzec 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2010
marzec 2011 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010
marzec 2010 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009
marzec 2010 Merytoryczne sprawozdanie z działalności w 2009 roku
grudzień 2008 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008
grudzień 2008 Merytoryczne sprawozdanie z działalności w 2008 roku
wrzesień 2008 Sprawozdanie z działalności w okresie VI kadencji władz 2005-2008
grudzień 2007 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007

TOP