Sprawozdania PT TEPIS

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zatwierdzone  6 lipca 2020 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie SOF-5 GUS 2019

styczeń 2020 sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2019 r. sprawozdanie dla Warszawy

czerwiec 2019 sprawozdanie finansowe za 2018 rok BILANS TEPIS 2018 INFORMACJA DODATKOWA TEPIS 2018 RW TEPIS 2018

styczeń 2019 sprawozdanie dla m. st. Warszawy za 2018 r. sprawozdanie dla Wawy 2018

lipiec 2018 sprawozdanie merytoryczne za 2017 r. ReportEssential201321249
czerwiec 2018 sprawozdanie finansowe za 2017 r.
czerwiec 2018 sprawozdanie dla GUS GUS 2017
marzec 2018 sprawozdanie dla m. st. za 2017 r
czerwiec 2017 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
czerwiec 2017 Bilans za rok 2016
czerwiec 2017 Rachunek zysków i strat za rok 2016
marzec 2017 Sprawozdanie z działalności w komunalnym lokalu użytkowym za rok 2016
lipiec 2016 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2015
luty 2016 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
lipiec 2015 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2014
marzec 2015 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014
wrzesień 2014 Sprawozdanie władz VIII kadencji
marzec 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2013
marzec 2014 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013
marzec 2013 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2012
marzec 2013 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012
marzec 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2011
marzec 2012 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
marzec 2011 Sprawozdanie z działalności w okresie VII kadencji władz 2008-2011
marzec 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok obrotowy 2010
marzec 2011 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010
marzec 2010 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009
marzec 2010 Merytoryczne sprawozdanie z działalności w 2009 roku
grudzień 2008 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008
grudzień 2008 Merytoryczne sprawozdanie z działalności w 2008 roku
wrzesień 2008 Sprawozdanie z działalności w okresie VI kadencji władz 2005-2008
grudzień 2007 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007