Koło o sobie

Wielkopolskie Koło TEPIS z siedzibą w Poznaniu rozpoczęło działalność w grudniu 2016 roku.

Wielkopolskie Koło Tepis

Skład Zarządu Wielkopolskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2021-2024:

 • Prezes: dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM
  Aleksandra MatulewskaAleksandra Matulewska, prof. UAM jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Neofilologii, Instytutu Językoznawstwa (mgr językoznawstwa i informacji naukowej w 2000 r., doktora nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa ogólnego w 2005 r., doktor habilitowany w językoznawstwa stosowanego w 2014 r.). Jest tłumaczką, członkiem ekspertem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Obecnie jest pracownikiem Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 2003 roku uczy tłumaczenia ustnego i pisemnego na studiach magisterskich i podyplomowych. Więcej informacji na stronie; http://aleksmat-uam.home.amu.edu.pl/
 • Wiceprezes z funkcją skarbnika: mgr Barbara Kaczmarek
  Barbara KaczmarekBarbara Kaczmarek – tłumaczka przysięgła j. niemieckiego, dotychczasowa wiceprezes Wielkopolskiego Koła PT TEPIS. Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń zdobywała pracując na stanowisku tłumacza w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Od ponad 10 lat prowadzi również szkolenia w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego dla izb radcowskich, kancelarii prawnych, firm i instytucji, organizuje też szkolenia dla tłumaczy. Autorka opublikowanych przekładów polskich ustaw na j. niemiecki oraz podręczników do j. niemieckiego prawniczego.
 • Wiceprezes z funkcją sekretarza: mgr Krzysztof Matecki
  Krzysztof Matecki – anglista, tłumacz specjalistyczny, nauczyciel, informatyk, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Neofilologii ukończył studia drugiego stopnia na kierunku filologii angielskiej oraz Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych. Jest także absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie studiował na Wydziale Ekonomii informatykę i technologię informacyjną w ramach Podyplomowych Studiów w zakresie Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli, jak również absolwentem Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą, prowadzonego przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2012 był nauczycielem języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Naucza języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Od 1999 do 2007 roku lektor języka angielskiego dla studentów kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także lektor języka angielskiego dla studentów kierunku produkcja i zarządzanie na Wydziale Ogrodniczym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W latach 2010-2013 roku koordynator do spraw egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego oraz konstruktor zadań egzaminacyjnych zatrudniony w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Od 2017 roku sekretarz Wielkopolskiego Koła Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosił referat nt. nowoczesnych narzędzi komputerowych w pracy tłumacza na konferencji „Między słowami, czyli jak rozumieć obcokrajowców. O różnicach kulturowych w komunikacji z udziałem tłumacza”, zorganizowanej przez Wielkopolskie Koło Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu, a także poprowadził szkolenie dla członków Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Poznaniu zatytułowane „Narzędzia komputerowe wspomagające pracę tłumacza”. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Translating Europe”, organizowanej w ramach projektu Komisji Europejskiej, sfinansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych, zatytułowanej „Nowe Technologie w Tłumaczeniu Specjalistycznym”, podczas której przeprowadził warsztaty tłumaczenia wspomaganego komputerowo dla tłumaczy polskich i zagranicznych. W roku akademickim 2018/2019 wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Przyszłość tłumacza w obliczu nowych technologii” w Szkole Tłumaczy, prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył konferencjach i warsztatach organizowanych dla tłumaczy przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie i Wrocławiu.
 • Członek Zarządu: Paula Trzaskawka
  Paula TrzaskawkaDr Paula Trzaskawka jest adiunktem w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Trzaskawka jest tłumaczką i członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Dr Paula Trzaskawka jest autorką publikacji z zakresu tłumaczeń specjalistycznych (prawniczych i muzycznych), uczestniczką wielu międzynarodowych i krajowych konferencji. Obecnie pełni również obowiązki redaktora naczelnego w czasopiśmie Comparative Legilinguisitcs, International Journal for Legal Communication.

 
 
 
Skład Zarządu Wielkopolskiego Koła PT TEPIS w kadencji 2017-2021:

 • Prezes: dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM
 • Wiceprezes: mgr Barbara Kaczmarek
 • Wiceprezes: dr Agata Wolarska-Sobocińska
 • Sekretarz: mgr Krzysztof Matecki
 • Skarbnik: dr Milena Hadryan
 • Członek Zarządu: Dariusz Adamiak
 • Członek Zarządu: mgr Hanna Słotwińska

Współczesna gospodarka rynkowa stawia coraz większe wymagania podmiotom gospodarczym, a zatem również tłumaczom przysięgłym i specjalistycznym. Obecnie tłumacz prowadzący działalność tłumaczeniową musi posiadać niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu przekładu, ale także z dziedziny nauki, w obrębie której wykonuje tłumaczenia, jak również z biegłością posługiwać się nowymi technologiami, ażeby zachować konkurencyjność, a tym samym zapewnić sobie pewną pozycję na rynku. Oprócz tego tłumacz musi stale doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozwijać swój warsztat pracy i pozostawać na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w branży. Wielkopolskie Koło Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS funkcjonuje z myślą o umożliwianiu tłumaczom, wykonującym działalność tłumaczeniową w Regionie, udziału w wykładach, szkoleniach i warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z branży, w celu podnoszenia jakości tej działalności. Celem Koła jest integracja środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych na rynku wielkopolskim, umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez cykliczne organizowanie szkoleń i warsztatów we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Siedziba Koła
Aleksandra Matulewska
ul. Wierzbięcice 57 m.4
61-548 Poznań
Tel.: 600-23-86-70
E-mail: wielkopolskie@tepis.org.pl