Koło o sobie

Zagraniczne Koło PT TEPIS z siedzibą w Zurychu zostało powołane przez Radę Naczelną PT TEPIS X kadencji na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS w 30. rocznicę powstania PT TEPIS, tj. 26 maja 2020 r.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

Spotykamy się online, ponieważ członkowie Zagranicznego Koła PT TEPIS mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w następujących krajach: Austria, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W skład wybranego 12.05.2021 r. Zarządu Zagranicznego Koła PT TEPIS wchodzą:

Prezes Beata Sadziak (Zurych, Szwajcaria)

Wiceprezes z funkcją skarbnika Sławomir Bańcyrowski (Londyn, Wielka Brytania)

Wiceprezes z funkcją sekretarza Małgorzata Stryjewska (Cushendall, Irlandia Północna)

Członek Zarządu Piotr Michał Kruza (Węgry)

Wszystkich chętnych członków PT TEPIS mieszkających i pracujących w zawodzie tłumacza poza
granicami Polski zapraszamy bardzo serdecznie do członkostwa w Zagranicznym Kole PT TEPIS.

Kontakt pocztą tradycyjną: ZK PT TEPIS, Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych

Kontakt pocztą elektroniczną: zagranicznekolo@tepis.org.pl