Koło o sobie

Zagraniczne Koło TEPIS zostało powołane przez Radę Naczelną PT TEPIS na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS w maju 2020 r.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

Spotykamy się online, ponieważ członkowie Zagranicznego Koła PT TEPIS mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w następujących krajach: Austria, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

W skład Zarządu Zagranicznego Koła PT TEPIS wchodzą:

Prezes Beata Sadziak (Zurych, Szwajcaria)

Wiceprezes Sławomir Bańcyrowski (Londyn, Wielka Brytania)

Skarbnik (funkcję Skarbnika pełni tymczasowo Wiceprezes Sławomir Bańcyrowski)

Sekretarz Monika Szubert (Dublin, Irlandia)

Członek Zarządu Ewa Olszowa (Toronto, Kanada)

Członek Zarządu Natalia Zweekhorst-Krüger (Delfgauw, Holandia)

Wszystkich chętnych członków PT TEPIS mieszkających i pracujących w zawodzie tłumacza poza granicami Polski zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu i członkostwa w Zagranicznym Kole PT TEPIS.

Adres do korespondencji: Zagraniczne Koło PT TEPIS, Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych

Adres e-mail: zagranicznekolo@tepis.org.pl