Koło o sobie

Zagraniczne Koło PT TEPIS zostało powołane przez Radę Naczelną PT TEPIS na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS, złożonego przez Beatę Sadziak jako przewodniczącą Komitetu Założycielskiego.

Zagraniczne Koło PT TEPIS rozpoczęło swoją działalność w trybie online 26 maja 2020 r.

Pierwsze spotkanie online członków Koła z władzami PT TEPIS odbyło się 1 czerwca 2020 r.

Członkowie Zagranicznego Koła PT TEPIS mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w następujących krajach: Austria, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, stąd konieczność działalności w formie zdalnej.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą w zawodzie tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

Serdecznie zapraszamy do Zagranicznego Koła PT TEPIS wszystkich chętnych członków PT TEPIS mieszkających i pracujących w zawodzie tłumacza poza granicami Polski.

Siedziba Zagranicznego Koła PT TEPIS:
Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych