93, jesień/zima 2020/2021

Biuletyn nr 93

KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja PT TEPIS – XXXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, online, 17-18 października 2020 – podsumowanie, mowa laudacyjna Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej, program, prelegenci, relacje z warsztatów w sekcjach językowych, gratulacje od Eulity i OVGD, podziękowania od uczestników konferencji, ankieta pokonferencyjna ► Laureat nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 2020 ► Wyróżnieni odznaką Za Zasługi dla PT TEPIS ► Porozumienie o Współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ ► Spotkanie noworoczne 15 stycznia 2021, online ► Wspólna inicjatywa stowarzyszeń tłumaczy w sprawie uwzględnienia tłumaczy przysięgłych w rozporządzeniu regulującym drugi etap szczepień przeciwko COVID-19 – 26 stycznia 2021 ► Kolejna wspólna inicjatywa stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy dotycząca ochrony tytułu zawodowego „tłumacz przysięgły” – pismo do Ministra Sprawiedliwości z 22 lutego 2021.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Webinaria – wrzesień 2020 – luty 2021
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości za lata 2018 i 2019 ► Precedensowy wyrok polskiego sądu w sprawie wykorzystania tłumaczeń maszynowych w procesie profesjonalnego przekładu oraz sprawowania nadzoru jakościowego nad procesem tłumaczeniowym przez biuro tłumaczeń, autor: Wojciech Wołoszyk ► PT TEPIS w obronie tłumaczki
WAŻNE PISMA ► Pismo PT TEPIS z 27.08.2020 do Ministra Sprawiedliwości w sprawie strategii na kolejny okres i odpowiedź z 25.09.2020 ► Odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji z 21.09. 2020 w sprawie podpisu elektronicznego ► Pismo w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP z 12.10.2020 ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z 12.01.2021 w sprawie objęcia tłumaczy programem pomocy w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości z 12.01.2021 w sprawie objęcia tłumaczy programem pomocy w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii ► Pismo w sprawie członkostwa PT TEPIS w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – 15 stycznia 2021 ► Odpowiedź MRPiT z dnia 13.02.2021 na pismo PT TEPIS do premiera
ZAPOWIEDŹ XI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PT TEPIS ► Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenie Członków PT TEPIS
POŻEGNANIA ► Żegnamy Panią Helenę Ostyk-Narbutt i Panią Barbarę Górecką
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowemu członkowi ekspertowi ► Gratulujemy tytułu nowym członkom zwyczajnym ► Witamy nowych członków nadzwyczajnych

Biuletyn nr 93, 2020/2021 PDF